Oznamy na týždeň 24.12. – 30.12. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA a VIANOCE

Oznamy na týždeň 24.12. – 30.12. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 24.12.

Štedrý deň

24.00

Za veriacich farnosti

22.00

Za farnosť

Utorok 25.12.

NARODENIE PÁNA

Slávnosť

8.00

+Agnesa Vatahová – 3.v.ú.

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Štefana

10.30

+Michal Vajda – 15.v.ú.

Streda

26.12.

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Sviatok

8.00

+Jozef +Michal +Anna Volovároví

9.15

+Štefan +Eleonóra

10.30

Za zdr. A B. pož. Petra s rod.

Štvrtok 27.12.

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU Sviatok

 

Piatok 28.12.

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV Sviatok

17.30

Z a zdr.  B. pož. Márie a Ireny – 65 r.ž.

Sobota 29.12.

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

8.00

+Jozef Babinec +Juraj +Anny Harvaníkoví

Nedeľa 30.12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Sviatok

8.00

Za zdravie a Božie pOžehnanie Emílie Holovčákovej – 50 r.ž.

9.15

Za zdravie aBožie požehnanie Ondreja

10.30

+Ján Šedzmák – 4 v.ú.

 

OZNAMY:

  • Betlehemské svetlo bude k dispozícii v pondelok 24.12 od 10.00 hod. v našich kostoloch.
  • V Kamenici nad Cirochou aj tento rok deti zvestovať Radostnú zvesť Vianoc po do­moch v rámci projektu Dobrej noviny. Pôjdu po domoch 25.12 po sv. omšiach. V Kamienke 25.12. v deň Narodenia Pána budú koledovať deti po domoch a tiež betle­hemci. Milodary, ktoré im v ten deň obetujete, darujú na kostol v Kamienke.
  • Jasličková pobožnosť v Kamenici bude 25.12 o 14.00 hod. Vystúpia deti našej farnosti. Môžeme prísť a spolu s nimi pozdraviť Betlehemské dieťa.
  • 26.12. v kostole Sv. Jána Nepomuckého v Ka­mienke sa uskutoční Vianočný koncert spe­váckeho zboru mesta Humenné a žiakov SZUŠ MÚZA o 15.00 hod. Srdečne pozývame.
  • Na kostol obetovala Dana Focková 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola na stolíku sú nové výtlačky Palmy – farského spravodaja. Toto vianočné číslo je o čosi bohatšie ako zvyčajne. Tiež katolícke noviny sú tento týždeň dvojčíslom  – je tam dvojnásobná cena.
  • Upratovanie kostola v sobotu 29.12.2012 o 8.45  ul. Sladkovičová

Melánia Čabáková

Anna Porubská

Eva Šepeľová

Lucia Krupová

Veronika Kocíková

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required