Oznamy na týždeň 12.11. – 18.11.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

TRIDSIATY DRUHÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 12.11. – 18.11.2012

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka

 

 

Utorok

13.11.

Féria

16.30

Za zdr. a Božie pož.  Petra – 40 r.ž.

17.30 detská

+Ján +Mária Škuboví

Streda

14.11.

Féria

17.30 detská

+Anna Sojčáková – 1.výr.ú.

 

Štvrtok

15.11.

Féria

18.00

+Jozef Šeffer – 1. výr. ú.

 

Piatok

16.11.

Féria

17.30

Za zdravie a Božie pož. Márie – 50 r.ž.

16.30

Za zdr. a Božie pož. Jozefa a Emílie

Sobota

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka

8.00

Za zdr. a Božie pož. Marianny – 40 r.ž.

 

Nedeľa

18.11.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a B. pož. Petra s rod. – 40 r.ž.

9.15

Za vš. obyvateľov Kamienky

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 14.00. bude pobožnosť ružencového bratstva. Počas zimných mesiacov budú nedeľné pobožnosti stále o 14.00 hod.
  • V pondelok o 15.30 prosím aby prišli na faru deti aj mládež, ktorí sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny a jasličkovej pobožnosti počas vianočných sviatkov.
  • V utorok 13.11.2012 bude dekanátne večeradlo v kostole Povýšenia sv. Kríža v Snine. Začiatok ráno o 8.00 hod. Po večeradle o 9.00 bude rekolekčná sv. omša kňazov nášho dekanátu. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup.
  • Počas adventu v našej farnosti bude prebiehať adventná farská charita, ktorej cieľom je spoznať a pomôcť ľuďom alebo rodinám, ktorým ako farské spoločenstvo pomôcť môžeme. Je nevyhnutné dať dohromady tím spolupracovníkov. Každý, kto by chcel obetovať trocha svojho času pre tento cieľ nech príde v stredu o 16.30 na faru.
  • Vo štvrtok sv. omša bude o 18.00 hod. Celebrovať ju bude Vdp. Alan Tomáš, dekan nášho sninského dekanátu.
  • Prosím všetkých, ktorí v nasledujúcom roku plánujú prijať sviatosť manželstva v našej farnosti, aby si všimli informácie ohľadne prípravy na manželstvo v Palme, alebo na našej webovej stránke. Svadba je udalosť ktorá sa plánuje mesiace dopredu a preto si aj vopred vyberme termíny náuk, aby sme potom nemali problém, že nestíhame a pod.
  • Od 10.11 do 17.11 slávime Týždeň Cirkvi pre mládež. V pondelok pôjdeme na Godzone do Košíc. V piatok po večernej sv. omši pozývame mladých na faru, kde bude premietnutý film pre mládež a v sobotu o 14.00 pozývame deti na postáborové stretko na faru, kde si možno zopakujeme aj hranolkovicu.
  • Zbierka na kostolné potreby pred dvoma týždňami bola 507,42,-€. Z pohrebu Jozefa Gajdoša darovali na kostol 50,-€; Pán Boh zaplať!
  • Vzadu na stolíku je nové číslo Palmy venované výročiam konsekrácii našich kostolov. Počas roka viery v každej Palme budeme zverejňovať prílohu, kde budeme rozoberať stále nejakú otázku vysvetľujúcu našu vieru. Sú tam aj informácie pre tých, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v nasledujúcom roku a tiež nové číslo Katolíckych novín.
  • Upratovanie kostola v sobotu 17.11.2012 o 8.45 má ulica Štúrová.

Viera Čabáková

Valéria Harvanová

Adriana Gičová

Margita Ištoková

Svetlana Balogová

Elena Ihnatová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required