Oznamy na týždeň 29.10. – 4.11.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347, www.farnostknc.eu

TRIDSIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 29.10. – 4.11.2012

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

29.10.

Féria

17.30

+Štefan Polačko–1.výr.ú.

 

Utorok

30.10.

Féria

7.00

+Anna Kapuscinská +Štefan

17.30 detská

+Ján +Anna

Streda

31.10.

Féria

17.30 detská

Za zdravie a Božie požehnanie Andrey

 

Štvrtok

1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Slávnosť

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Petra s rod.

9.15

Za farnosť

10.30

Za zomrelých rodiny

Piatok

2.11.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

17.30

Za všetkých zosnulých

16.30

Za duše v očistci, na ktoré nikto nespomína

Sobota

3.11.

Féria

8.00

Za zdr. a Božie pož. Anny Babincovej s rod.

 

Nedeľa

4.11.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdr. a B. pož. Jána a Heleny – 50 r. spol. ž.

9.15

Za zdr. a Božie pož. Rod. Židovej

10.30

Za farnosť

 

 

OZNAMY:

 

 • V rámci našej diecézy každý deň v jednej farnosti prebieha celodenná adorácia. Na našu farnosť pripadá 29.10. Preto vo farskom kostole bude vystavená Sviatosť k poklone od 8.00 do večernej sv. omše. Je veľmi vhodné aby Eucharistia nikdy nezostala v prázdnom kostole.
 • Pobožosť na cintoríne pri príležitosti Pamiatky všetkých verných zosnulých bude v štvrtok 1.11.2012 v Kamienke o 13.30 a v Kamenici o 14.30.
 • Saleziáni v spolupráci s farským úradom v Humennom Vás pozývajú na vystúpenie tanečného kresťanského divadla ATak z Bratislavy s predstavením svojej novej hry s názvom koNIEc – cirkúsok srdca. Príbeh klauna, o ktorého zápasia mladosť so starobou. Je to pokus zobraziť naše srdce, v ktorom sa krotia naše zlé vlastnosti a kde často krát žonglujeme s dennými starosťami a hľadáme rovnováhu. Predstavenie sa uskutoční v divadelnej sále Domu kultúry v Humennom (Kaska) 4.novembra 2012 (nedeľa) o 16.00 hod. Lístky si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry.
 • Piatok je prvým piatkom nového mesiaca. Tento týždeň budem spovedať v pondelok od 8.00 do 9.00 ráno, popoludní od 15.30 do 17.30 a tiež v stredu od 15.30 do 17.30. V Kamienka v utorok od 14.30 do 17.30.
 • Dnes v noci sme si presunuli hodinky a prešli sme na zimný čas. Večerné sv. omše počas týždňa sa posunú o pol hodinu skôr.
 • Počas oktávy pamiatky zosnulých, teda v dňoch od 1.do 8.11 môžeme získavať odpustky pre duše v očistci.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplne odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od  1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedná sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 • Po každej večernej sv. omši vo farskom kostole v dňoch oktávy pôjdeme spoločne modliac sa ruženec na cintorín.
 • Na kostol obetovali z krstu Petra Valacha 50,-€; Pán Boh zaplať!
 • Dnes pri východe z kostola je mesačná zbierka na kostolné potreby.  Pán Boh zaplať.
 • Vzadu na stolíku je nové číslo Palmy venované obzvlášť nasledujúcim dňom Pamiatky zosnulých, vrátane rozpísania podmienok pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci a tiež nové číslo Katolíckych novín.
 • Upratovanie kostola v sobotu 3.11.2012 o 8.45 má ulica Záhradná.

Mária Štofíková

Magdaléna Fedičová

Jana Kličová

Daniela Vatahová

Agáta Strajňáková

Gabriela Mesárošová

Martina Žalobínová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required