Oznamy na týždeň 22.10. – 28.10.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347, www.farnostknc.eu

DVADSIATY DEVIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 22.10. – 28.10.2012

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

22.10.

Féria

 

 

Utorok

23.10.

Féria

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Milky–60r.ž.

18.00 detská

Za zdr. a Božie pož.  Jána a Pavlíny s rod.

Streda

24.10.

Féria

18.00

detská

+Anna +Jozef Vrábľoví

 

Štvrtok

25.10.

Féria

16.00 adorácia

18.00

Za zdr. a Božie pož. Tatiany – 30 r.ž.

 

Piatok

26.10.

Féria

18.00

mládežnícka

Za zdr. a Božie pož.  Andreja Šepeľu – 60 r.ž.

17.00

+Alena – 1 výr. ú.

Sobota

27.10.

Féria

8.00

+ Jozef Kapuscínsky +Michal Pastír

 

Nedeľa

28.10.

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Evy – 60 r.ž.

9.15

Za zdr. a Božie pož. Marianny s rod.

10.30

Za farnosť

 

 

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň už budem spovedať, ako na začiatku mesiaca, keďže v ďalšom týždni vo štvrtok je Pamiatka zosnulých, aby sme mohli získavať odpustky pre duše v očistci. V utorok od 15.00 do 17.00; v stredu od 16.00 do 18.00; vo štvrtok od 16.00 do 18.00. Počas štvrtkového spovedania bude vystavená Eucharistia k adorácii. V piatok pôjdem k chorým.
  • V piatok bude mládežnícka sv. omša.
  • Aj tento týždeň pokračujú októbrové pobožnosti. V stredu je pol hodiny pred detskou sv. omšou a ruženec sa modlia deti. V piatok tento týždeň sa bude modliť mládež. V pondelok a utorok si modlitbu môžu zobrať na starosť ruženčiari a vo štvrtok pozývam k modlitbe matky.
  • Na kostol obetoval Bohu známy 50,-€; Pán Boh zaplať!
  • Ukončili sme zbierky na kostol, ktoré sme robili po dedine. Zbierky na kostolné potreby budú pokračovať stále v poslednú nedeľu v mesiaci na konci sv. omše, tak ako to bolo. Pán Boh zaplať.
  • Vzadu na stolíku je ešte niekoľko výtlačkov poslednej Palmy a tiež nové Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 27.10.2012 o 8.45 má ulica Záhradná.

Mária Daňová

Mária Beňková

Anna Sojčáková

Anna Krajníková

Božena Timuľáková

Anna Rošková

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required