Oznamy na týždeň 24.9. – 30.9.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89 , www.farnostknc.eu

DVADSIATY PIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 24.9. – 30.9.2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

24.9.

Féria

 

 

Utorok

25.9.

Féria

17.00

+Pavol Greško, kňaz

 

Streda

26.9.

Féria

18.00 detská

Za zdr. a Božie pož. Anny Mažerikovej – 80 rokov života

17.00 detská

Za zdr. a Božie pož. Anny s rod. – 70r.ž.

Štvrtok

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka

18.00

+Anna Vatahová – 10. výr. ú.

 

Piatok

28.9.

Féria

18.00

Poďakovanie rod. Kocikovej

17.00

+Ľubica – 5. výr. ú.

Sobota

29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Sviatok

8.00

+František Mažerik – 5. výr. ú.

 

15.00 sobášna

Behún – Balogová

Nedeľa

30.9.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

+ Pavlína Palčinská – 1. výr. ú.

9.15

+Michal +Michal +Mária

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Lukáš Čabák – syn rodičov Štefana a Jany rod. Beľančínovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Lenka Micanková – dcéra Mariana a Marie rod. Kocajovej, nar. v Humennom, bývajúca v Zbudskom Dlhom, ohlasujú sa prvý a druhý krát.

 

Andrej Strajňák – syn rodičov Andreja a Agáty rod. Sivej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Stanislava Vaľová – dcéra Stanislava a Marianny rod. Martinčekovej, nar. v Michalovciach, bývajúca v Palíne, ohlasujú sa tretí krát.

 

Marián Kolesár – syn rodičov Mariana a Emílie rod. Chochlovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Anna Benejová – dcéra Jána a Marty rod. Židzikovej, nar. v Humennom, bývajúca v Hrabovci nad Laborcom, ohlasujú sa tretí krát.

 

Norbert Behún – syn rodičov Milana a Dariny rod. Babincovej, nar. v Humennom, bývajúci v Lackovciach a

Alžbeta Balogová – dcéra Michala a Márie rod. Žinčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • 25. Septembra t.j. v utorok bude v Belej nad Cirochou sláviť sv. omšu Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup, pri príležitosti 100. jubilea Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omša začne o 18.00 hod.
  • V dňoch 6. a 7. októbra sa koná celodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii na pútnickom mieste v Obišovciach. Tak ako pred rokom aj tento rokom môžeme na toto miesto putovať spoločne. Odchádzať budeme v sobotu o 13.30 a návrat bude po polnočnej sv. omši. Púť začína o 15.00 Korunkou Božieho milosrdenstva, Celodiecéznym večeradlom a sv. omšou ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. Ďalší program je na výveske. Nahlásenie je potrebné v sakristii, pričom je potrebné uhradiť cestovné 7,-€.
  • Tento týždeň začali detské sv. omše. Pozývam všetky deti a zvlášť rodičov, keďže deti bez rodičov sami nemôžu prísť. Tento týždeň v Kamenici tradične v stredu o 18.00 v Kamienke je zmena. Sv. omša detská bude v Kamienke v stredu o 17.00 hod.
  • Dnes je zbierka na rádio Lumen. Tento týždeň bude zbierka na kostol po obci. Všetkým vám nech Pán Boh bohato vynahradí vašu štedrosť!
  • Upratovanie kostola v sobotu 29.9.2012 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Mária Hafincová

Gabriela Gajdošová

Jana Naščáková

Mária Batoreková

Mária Viteková

Štefania Harakaľová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required