Oznamy na týždeň 6.8. – 12.8. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

OSEMNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 6.8. – 12.8. 2012

 Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

6.8.

PREMENENIE PÁNA

Sviatok

18.00

Za zdr. a Božie pož. Viery Čabákovej – 50 rokov života

17.00

Za zdr. a Božie pož. Zuzany

Utorok

7.8.

Féria

17.00

Za zdr. a Božie pož. pre Jána a Máriu (50 r.ž.)Streda

8.8.

Sv. Dominika, kňaza

Spomienka

Štvrtok

9.8.

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, PATRÓNKY EURÓPY Sviatok

18.00

+ Štefan Majický – pohrebnáPiatok

10.8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Spomienka

18.00

+Ján +Mária Ledinskí

17.00

Za zdr. a Božie pož. pre Máriu Konečnú

Sobota

11.8.

Sv. Kláry, panny Spomienka

15.30 sobášna

Klamár – Blahová16.30 sobášna

Jurašek – Urbanová

Nedeľa

12.8.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

+ Magdaléna

9.15

+Júlia

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Michal Lutáš-Husťák – syn rodičov neb. Michala a Viery rod. Leškovej, nar. v Medzilaborciach, bývajúci v Medzilaborciach – Vydrani a

Mgr. Jana Hafincová – dcéra Petra a Márie rod. Semanovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Ing. Lukáš Vataha – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Vaceľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Petra Polačková – dcéra Petra a Valérie rod. Taškovičovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

Ondrej Jurašek – syn rodičov neb. Vladimíra a Anny rod. Vrábľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Ivana Urbanová – dcéra Jozefa a Viery rod. Naščákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

Ing. Martin Klamár – syn rodičov Igora a Eleny rod. Pacerovej, nar. v Bratislave, bývajúci v Bratislave a

Mgr. Katarína Blahová – dcéra Michala a Margity rod. Kertesovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • V piatok bude mládežnícka sv. omša vo farskom kostole v Kamenici o 18.00 hod. Pozývam všetkých mladých. Sme za polovicou prázdnin, môžeme poďakovať Bohu za tieto dni i poprosiť o požehnanie a ochranu do ďalších prázdninových dní. Po sv. omši bude krátka adorácia.

  • Tak ako pred rokom, aj tento rok budeme požehnávať auta a doprávne prostriedky, ktoré nám denne slúžia. Toto požehnanie je spojené so sviatkom sv. Krištofa, ktorý je patrónom cestujúcich. Požehnanie bude po sv. omši o 10.30 pri kostole v Kamenici. Pred rokom zbierka z tohto požehnania bola použitá na nákup podlahy, ktorá je položená v pastoračných – mládežníckych priestoroch fary. Tento rok zbierku použijeme na okná do týchto mládežníckych priestorov.

  • V sakristii sú DVD s fotografiami z detského farského tábora. Cena 0,50,-€

  • Stále prebieha zapisovanie na púť mužov do Gaboltova. Prosím o zapísanie, aby sme vedeli počet a tak vedeli zabezpečiť dopravu.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Augustineum. Darcom vopred Pán Boh zaplať.

  • Dnes o 14.30 bude stretnutie ružencového bratstva.

  • Zbierka na kostol v obci bola tento mesiac 2231,-€ Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.

  • Na kostol obetovali zo svadby novomanželia Mičákoví – 50,-€; novomanželia Poljakoví – 50,-€; z pohrebu Anny Gurbovičovej obetovali na kostol – 50,-€. Darcom Pán Boh zaplať.

  • Upratovanie kostola v sobotu 11.8.2012 o 8.45 má ulica Vihorlatská.

Magdaléna Mažeriková

Mária Mažeriková

Sabina Tkáčová

Ľudmila Gurbovičová

Anna Hajčáková

Anna Engelová

Marián Holub

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required