Primičná svätá omša

Primičná svätá omša

V sobotu, 23. júna sme v našom chráme ďakovali Pánu Bohu za „kráľovský dar“ – dar Kristovho kňazstva. O 10.30 h. vstúpil do chrámu v sprievode kňazov, svojich rodičov a príbuzných náš rodák Slavomír Engel potom, ako prijal požehnanie od svojich rodičov na svoju kňazskú cestu, aby slúžil svoju primičnú sv. omšu. Obetoval ju za všetkých, ktorí ho na jeho ceste ku kňazstvu sprevádzali.

V závere vyjadril svoju vďaku svojím rodičov, starým i krstným rodičom, kňazom i ostatným veriacim.

Napokon udelil svoju novokňazské požehnanie, ktoré je spojené s mnohými milosťami. Nech Boh ochraňuje nášho novokňaza Slavomíra.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required