Hľa, prichádzam Pane plniť Tvoju vôľu!

Hľa, prichádzam Pane plniť Tvoju vôľu!

Slová žalmistu povedali už mnohí. Kňazi, rehoľníci, rehoľníčky. Vyslovili ich aj dvanásti mladí muži, ktorí v sobotu 16. 06. 2012 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach prijali kňazskú vysviacku. Medzi nimi aj náš rodák Mgr. Slavo Engel.

 

Sprevádzaní mnohými kňazmi, rodičmi, najbližšími, ale aj veriacimi z viacerých farností predstúpili pred otca arcibiskupa, aby z jeho rúk prijali kňazské svätenie.

V homílii sa svätiteľ prihovoril novokňazom, že nastupujú na neľahkú cestu kňaza. Povzbudil ich, aby na svojej ceste vytrvali, na ktorej im bude pomáhať aj nebeská Matka.

Na záver sv. omše všetkým prítomným, no najprv svätiteľovi udelili všetci novokňazi svoje prvé- novokňazské požehnanie.

Tak ako po zvolení pápeža sa rozľahne z Baziliky sv. Petra po námestí:

„Annuntio vobis gaudium magnum …. habemus papam!“ „Ohlasujem vám veľkú radosť … máme pápeža!“, tak aj my, veriaci z Kamenickej farnosti môžeme z vďačnosti Bohu, s radosťou v srdci a s hrdosťou zvolať: „Máme novokňaza!“

Pane, požehnaj našich novokňazov, udeľ im hojné milosti, a ty nebeská Matka ochraňuj ich na každom mieste, kde budú slúžiť Tvojmu Synovi. Amen

 

Fotogaléria

{phocagallery view=category|categoryid=24|limitstart=0|limitcount=0}

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required