Nech žije Trojjediný Boh

Nech žije Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.

 

Každý deň začínajme s Bohom a napĺňajme svet láskou. Liturgický rok sa skončil slávnosťou Krista Kráľa a pripomína nám skutočnosť, že na svete sme len chvíľu a máme dôležité poslanie. Pán odmení naše skutky milosrdenstva a lásky k blížnym svojím kráľovstvom. Je to pozvanie zamyslieť sa nie len nad inými, ale aj nad naším životom. Denno-denne môžeme  počuť správy o krízach finančných, politických, rodinných, sociálnych… . Zdá sa, že svet sa rúca. Rozbíja sa jednota, vytráca sa spravodlivosť, mravnosť, úcta …. Boh ja pre mnohých ktosi vzdialený a možno aj zbytočný. Ľudia si vytvárajú vlastné zákony a vlastné ideály. Človek chce vládnuť a zvládnuť problémy sám. Je to správna cesta? Svätý Arnold Jansen jednoducho vnášal do všedných dní života duchovný zmysel. Túžil prebudiť v ľuďoch pravé poznanie, aby každý deň s vďakou prijímali ako Boží dar, každý deň žili a pracovali na Božiu chválu a večer všetko odovzdávali do Božích rúk. Nech je nám jeho zapálenie pre Boha Otca Tvorcu, Ježiša Krista – Vykupiteľa a Duch Svätého – Posvätiteľa, povzbudením. Pokračujme v jeho nadšení a hľadajme vo všedných situáciách príležitosti k oslave Boha. Večer s vďakou odovzdávajme seba do jeho lásky, aby sme aj my raz mohli počuť slová: „Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“

 

Misijné združenie Ducha Svätého

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required