Nech žije Trojjediný Boh

Nech žije Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.

 

Každý deň začínajme s Bohom a napĺňajme svet láskou. Liturgický rok sa skončil slávnosťou Krista Kráľa a pripomína nám skutočnosť, že na svete sme len chvíľu a máme dôležité poslanie. Pán odmení naše skutky milosrdenstva a lásky k blížnym svojím kráľovstvom. Je to pozvanie zamyslieť sa nie len nad inými, ale aj nad naším životom. Denno-denne môžeme  počuť správy o krízach finančných, politických, rodinných, sociálnych… . Zdá sa, že svet sa rúca. Rozbíja sa jednota, vytráca sa spravodlivosť, mravnosť, úcta …. Boh ja pre mnohých ktosi vzdialený a možno aj zbytočný. Ľudia si vytvárajú vlastné zákony a vlastné ideály. Človek chce vládnuť a zvládnuť problémy sám. Je to správna cesta? Svätý Arnold Jansen jednoducho vnášal do všedných dní života duchovný zmysel. Túžil prebudiť v ľuďoch pravé poznanie, aby každý deň s vďakou prijímali ako Boží dar, každý deň žili a pracovali na Božiu chválu a večer všetko odovzdávali do Božích rúk. Nech je nám jeho zapálenie pre Boha Otca Tvorcu, Ježiša Krista – Vykupiteľa a Duch Svätého – Posvätiteľa, povzbudením. Pokračujme v jeho nadšení a hľadajme vo všedných situáciách príležitosti k oslave Boha. Večer s vďakou odovzdávajme seba do jeho lásky, aby sme aj my raz mohli počuť slová: „Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“

 

Misijné združenie Ducha Svätého

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.