Nedeľa sv. Krištofa

Nedeľa sv. Krištofa

Sv. Krištof – patrón cestovateľov, pútnikov, motoristov. V cirkevnom kalendári si ho pripomíname 25. Júla. Žil v 2. Storočí pod menom Reprobus. Presné informácie o jeho živote nie sú, iba rôzne legendy. Chcel pomáhať ľuďom, a keďže bol statnej postavy, prenášal ľudí cez rieku. Raz niesol malé dieťa, ktoré mu na pleciach oťaželo. Keď ho preniesol, dieťa mu povedalo: “Niesol si celý svet.“ Bol to Kristus. Preto aj meno Krištof – Christofer – nosič Krista. V našej farnosti sme si tohto svätca pripomenuli 17. 7. požehnávaním áut, ale aj bicyklov veriacich.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.